Hodnotenie najlepších finančných produktov a spoločností

Finančná spoločnosť roka - za rok 2022 nebolo hodnotené

Ocenenie získa finančná spoločnosť- banka, poisťovňa, ďalší finančný subjekt, ktorý získa najviac bodov v jednotlivých kategóriách súťaže Finparáda.sk

Finančný produkt roka

Za oblasť:

1. Fio banka - Fio osobný účet

2. Tatra banka - Účet pre modrú planétu

3. UniCredit Bank - Účet START

1. Privatbanka - Privatbanka Bonus Konto

2. 365.bank - Sporenie

3. Prima banka - Sporenie k Osobnému účtu

1. Privatbanka - Privatbanka Fix Konto

2. Prima banka - Termínovaný vklad

3. Fio banka - Termínovaný vklad

1. 365.bank - Pôžička 

2. ČSOB - Spotrebný úver

3. mBank - mPôžička plus 

1. Prima banka - Hypotéka

2. Tatra banka - Hypotekárny úver

3. ČSOB - ČSOB hypotekárny úver

1. UNIQA - ActiveLife a UNIQÁT Risk

2. Generali - La Vita     

3. NN Životná poisťovňa - NN Partner            

  

1. Prima Banka - Poistenie schopnosti splácať - BNP Paribas Cardif

2. Slovenská sporiteľňa - Poistenie schopnosti splácať - BNP Paribas Cardif, Kooperativa poisťovňa

3. Všeobecná úverová banka - Poistenie schopnosti splácať - BNP Paribas Cardif

1. Prima Banka - Poistenie schopnosti splácať - BNP Paribas Cardif

2. Slovenská sporiteľňa - Poistenie schopnosti splácať - BNP Paribas Cardif, Kooperativa poisťovňa

3. Všeobecná úverová banka - Poistenie schopnosti splácať - BNP Paribas Cardif

Za rok 2022 nebolo hodnotenéBežné účty pre fyzické osoby Sporiace účty Termínované vklady Spotrebiteľský úver Hypotekárne úvery Rizikové životného poistenia Poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr Cestovné poistenie

Cena verejnosti - za rok 2022 nebolo hodnotené

Ide o najobľúbenejší produkt finančnej inštitúcie na portáli Finparáda.sk. Obľúbenosť je daná celoročným hodnotením produktu
v prehľadoch Finparády jej návštevníkmi.

Cena Finparády - za rok 2022 nebolo hodnotené

Ocenenie za výnimočné výsledky, inovátorské postupy alebo zaujímavé počiny na bankovom a finančnom trhu za daný rok.

Hodnotiteľ súťaže:

Hodnotiteľom Finančného produktu roka a Ceny Finparády je analytická spoločnosť Scott & Rose, spol. s r. o., prevádzkovateľ finančného portálu Finparáda.sk. Na hodnotenie využíva pätnásťročnú prax v oblasti spracovania dát, informácií a analýzy finančných produktov v ČR, SR a ďalších európskych štátoch, ako aj skúsenosti s prípravou súťaží a hodnotenia (napr. systém hodnotenia pre súťaž Hospodárskych novín Najlepšia Banka, Najlepšia Poisťovňa a pôsobenie v rade ďalších súťaží.)

Finančný produkt roka - hodnotenie odborníkov

Ročné hodnotenie Finančný produkt vychádza z priebežných výsledkov online rebríčkov najlepších finančných produktov, ktoré tvoria obsah portálu Finparáda.sk.
Rebríčky najlepších finančných produktov zostavujú a pravidelne aktualizujú špecialisti spoločnosti Scott & Rose na základe každodenného spracovania, porovnávania a analyzovania mnohých dát a informácií z oblasti finančného trhu.
Rebríčky ponúkajú okrem základných informácií aj možnosti interaktivity, tzn. odkliky na kalkulačky nákladov/ výnosov či prehľady produktov z obsahu Finparády.sk.
Produkty sú hodnotené podľa kritérií, pričom každé kritérium má určitú váhu. Kritériá hodnotenia sú uvedené pri každom rebríčku, a to vrátane informácie, za ktoré subjekty sú produkty hodnotené.
Hodnotenie nie je anonymné, za každú produktovú líniu (bankové účty, sporenie, pôžičky, poistenie) je zodpovedný konkrétny špecialista zo spoločnosti Scott & Rose.
Hodnotenie by teda malo byť transparentné, jednoduché a zrozumiteľné pre každého.
Vyhodnotený produkt môže používať logo Finančný produkt roka.

Cena verejnosti

Okrem názoru odborníkov, ktorí zostavujú online rebríčky, zaradila spoločnosť Scott & Rose do súťaže aj názor verejnosti, tj. návštevníkov serveru Finparáda.sk. Zapojenie návštevníkov serveru je možné počas celého roka prostredníctvom hodnotenia pomocou rôzne sa smejúceho či mračiaceho smajlíka. Produkt s najlepším pomerom počtu hodnotení a priemernej známky, ktorá vychádza z päťstupňovej škály (najväčší úsmev sa rovná známke 1, najväčšie mračenie sa rovná známke 5), získa cenu od verejnosti. Vyhlásený je vždy iba jeden najlepší produkt za danú produktovú kategóriu.
Ocenená finančná inštitúcia môže používať logo Cena Verejnosti.

Cena Finparády - hodnotenie odborníkov

Toto ocenenie ide nad limit konkrétnych finančných produktov a jeho cieľom je poukázať na výnimočné výsledky, inovátorské postupy alebo zaujímavé činy na bankovom a finančnom trhu za daný rok.
Ocenená finančná inštitúcia môže používať logo Cena Finparády.

Finančná spoločnosť roka - komplexné hodnotenie

Ocenenie získa finančná spoločnosť- banka, poisťovňa, ďalší finančný subjekt, ktorý získa najviac bodov v jednotlivých kategóriách súťaže Finparáda.sk- Finančný produkt roka, Cena Finaparády a Cena verejnosti. Za každé prvé miesto v danej kategórii získa finančná inštitúcia tri body, za druhé miesto dva body a za tretie miesto bod jeden. V prípade, že daná spoločnosť získa viac bodov za produkty rovnakej kategórie, napr. sporiaci účet v rôznych pásmach, alebo má viac ocenených produktov v jednej kategórii, počíta sa iba jedno umiestnenie s najlepším výsledkom. Ak finančná spoločnosť vlastní viac ako 50% aj v inej spoločnosti, ktorá bola ocenená, pripočítajú sa body za ocenené produkty ku spoločnosti, ktorá danú spoločnosť vlastní. Ak dôjde k zhodnému počtu bodov u viacerých finančných spoločností, najväčšiu váhu má vyššie ocenenie oproti oceneniam nižším. Tzn. ak finančná spoločnosť A získa dve prvé miesta, čo v súčte znamená 6 bodov a druhá spoločnosť B tri druhé miesta tiež za 6 bodov, stane sa spoločnosťou roka spoločnosť A.
Ocenená finančná inštitúcia môže používať logo Cena Finančnej spoločnosti roka iba so súhlasom spoločnosti Scott & Rose, spol. s r.o.