Rebríčky najlepších

Rizikové životné poistenie

Poradie Banka Produkt Odborné hodnotenie Používateľské hodnotenie Hodnotiť
1 MONETA Money Bank TOM účet plus
smajlik
33x
Hodnotené

Parametre hodnotenia

Váha v %

Rozsah produktu 70%
Transparentnosť produktu 15%
Inovácia produktu 15%

Poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver

Poradie Banka Produkt Odborné hodnotenie Používateľské hodnotenie Hodnotiť
1 MONETA Money Bank TOM účet plus
smajlik
33x
Hodnotené

Metodika hodnotenia

Rebríček porovnáva produkty poistenia schopnosti splácať spotrebiteľský úver ponúkané poisťovňami v Slovenskej republike. Hodnotené sú nasledujúce kritériá: rozsah poistenia, výluky z poistenia a cena poistenia.

Parametre hodnotenia

Váha v %

Rozsah poistenia 50%
Výluky z poistenia 30%
Cena poistenia 20%

Poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver

Poradie Banka Produkt Odborné hodnotenie Používateľské hodnotenie Hodnotiť
1 MONETA Money Bank TOM účet plus
smajlik
33x
Hodnotené

Metodika hodnotenia

Rebríček porovnáva produkty poistenia schopnosti splácať hypotekárny úver ponúkané poisťovňami v Českej republike. Hodnotené sú nasledujúce kritériá: rozsah poistenia, výluky z poistenia a cena poistenia.

Parametre hodnotenia

Váha v %

Rozsah poistenia 50%
Výluky z poistenia 30%
Cena poistenia 20%

Cestovné poistenie

Poradie Banka Produkt Odborné hodnotenie Používateľské hodnotenie Hodnotiť
1 MONETA Money Bank TOM účet plus
smajlik
33x
Hodnotené

Metodika hodnotenia

Rebríček porovnáva cestovné poistenie ponúkané poisťovňami v Českej republike. Hodnotené sú nasledujúce kritériá: rozsah poistenia, cena poistenia, transparentnosť poistenia a inovácia poistenia.

Parametre hodnotenia

Váha v %

Rozsah poistenia 40%
Cena poistenia 40%
Transparentnosť poistenia 10%
Inovácia poistenia 10%

Ohodnoťte kvalitu produktu:

Priemerné hodnotenie užívateľov: Počet hodnotiteľov: