Ako sú ziskové banky v Česku a na Slovensku?

04/12/2023 | Michal Mošnička
Článok|Diskusia

Postupne pripravujeme prehľad výsledkov bánk v Česku a na Slovensku a to ako za ekonomické ukazovatele, tak aj za ukazovatele klientskej úspešnosti. Zvažujeme hodnotenie doplniť aj o pohľad udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

Zisk po zdanení českých a slovenských bánk 

Jedným z prvých a základných ekonomických ukazovateľov je zisk po zdanení (čo banke zostane po odpočítaní nákladov a zaplatení všetkých daní), ktorému hovoríme aj čistý zisk – z neho sa následne vypláca napr. dividenda. Ekonomické ukazovatele by sme radi doplnili o ďalšie tri ukazovatele, ktoré by ukázali základné informácie o ekonomike danej banky. Hodnotenie ekonomiky by mal doplniť pohľad klientskej úspešnosti bánk a zvažujeme aj hodnotenie udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

Zisk po zdanení českých a slovenských bánk v mil. EUR
Banka Čistý zisk (mil. EUR)
 1.p 2023 1.p 2023 - 1.p 2022
Česká spořitelna ČR a SR 572,3  + 46,7
Česká spořitelna 434,2 + 5,5
Slovenská sporiteľňa 138,1 + 41,3
ČSOB ČR a SR 490,9 - 84,9
ČSOB ČR 359,1 - 144,6
Hypoteční banka 58,9 + 27,5
ČSOB SR 73,0 + 32.2
Raiffeisenbank ČR a SR 196,3 + 5,5
Raiffeisenbank ČR 100,1 - 22,0
Tatra banka SR 96,2 + 27,4
Fio banka ČR a SR 127,3 + 51,9
J&T BANKA ČR a SR 147,9 + 87,7
UniCredit Bank ČR a SR 230,3 + 46,9
Komerční banka ČR 336,5 - 23,5
MONETA Money Bank ČR 134,9 + 18,1
Air Bank (vrátan Zonky) ČR 62,8 + 10,4
CREDITAS ČR 20,8 + 13,4
Max banka ČR 6,0 + 11,0
TRINITY BANK ČR 14,7 + 4,8
Všeobecná úverová banka SR 135,6  + 65,9
Prima banka SR 14,9 + 1,7
365.bank SR 44,7 - 5,7
Privatbanka SR 7,7 + 4,1
Graf_zisk_bank

Zisky po zdanění českých a slovenských bánk v mil. EUR

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) českých a slovenských bánk 

Druhým ukazovateľom je Rentabilita vlastného kapitálu, ktorý sa skrýva za anglickou skratkou ROE (Return on Equity) v slovenčine ide o „rentabilitu vlastného kapitálu“. Zjednodušene sa dá povedať, že ROE vyjadruje, koľko vyniesla každá vložená koruna/euro z vlastného kapitálu.
Ukazovateľ je dôležitý predovšetkým pre majiteľov spoločnosti, držiteľov akcií i ďalších investorov; zaujímať môže aj konkurenciu. Indikátor ROE by mal ukazovať, ako efektívne daná spoločnosť hospodári s vloženými prostriedkami.

Rentabilita vlastného kapitálu sa vypočítava podľa nasledujúceho vzorca:
ROE = výsledok hospodárenia : vlastný kapitál (pre objektívnejšie hodnotenie počítame s priemerom začiatku a konca reportovacieho obdobia)

Na základe skutočností, podľa ktorých sa ROE vypočítava, vykazuje tento indikátor niekoľko nedokonalostí. Ide napríklad o:
- nie je zahrnutá rizikovosť návratnosti kapitálu,
- nepočíta sa podľa trhovej hodnoty kapitálu, ale podľa hodnoty účtovnej,
- obvykle sa neberie do úvahy inflácia ani náklady na kapitál,
- nie sú zohľadňované úvery firmy (popr. záväzky), takže za pomerne dobrou hodnotou ROE sa môže skrývať aj výrazne zadlžená spoločnosť.

Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) českých a slovenských bánk
Banka ROE 
 1.p 2023 1.p 2023 - 1.p 2022
Česká spořitelna ČR a SR 15,2%  + 0,4%
Česká spořitelna 16,4% - 0,6%
Slovenská sporiteľňa 12,5% + 2,9%
ČSOB ČR a SR 13,1% - 2,5%
ČSOB ČR 17,5% - 6,6%
Hypoteční banka 4,9% + 2,1%
ČSOB SR 14,4% + 6,1%
Raiffeisenbank ČR a SR 10,9% - 1,2%
Raiffeisenbank ČR 9,1% - 4,2%
Tatra banka SR 13,6% + 3,2%
Fio banka ČR a SR 44,0% + 1,8%
J&T BANKA ČR a SR 14,1% + 2,2%
UniCredit Bank ČR a SR 14,5% + 2,4%
Komerční banka ČR 14,6% - 0,9%
MONETA Money Bank ČR 20,8% + 1,5%
Air Bank (vrátan Zonky) ČR 22,7% + 0,7%
CREDITAS ČR 14,3% + 13,4%
Max banka ČR 12,3% + 6,5%
TRINITY BANK ČR 14,8% - 3,4%
Všeobecná úverová banka SR 13,9%  + 5,9%
Prima banka SR 7,3% + 0,5%
365.bank SR 12,4% - 0,8%
Privatbanka SR 14,1% + 7,2%

Čistá úroková marža českých a slovenských bánk

Tretím ukazovateľom je Čistá úroková marža, dôležitý ukazovateľ pre hodnotenie bánk, pretože odhaľuje čistý zisk banky vo vzťahu k úročeným aktívam, medzi ktoré môžeme zaradiť úvery alebo investičné nástroje. Vzhľadom na to, že pre banku sú úroky z takýchto aktív primárnym zdrojom, je toto meradlo dobrým ukazovateľom celkovej ziskovosti banky, preto vyššie marže všeobecne indikujú ziskovejšiu banku.

Niekoľko faktorov však môže významne ovplyvniť čistú úrokovú maržu, a to vrátane úrokových sadzieb účtovaných bankou a zdrojov aktív banky. Čistá úroková marža sa spočíta ako suma úrokov a investičných výnosov, od čoho sa odpočítajú príslušné úrokové náklady (tento výpočet nám sám o sebe spočíta čisté úrokové výnosy banky). Táto hodnota sa ešte následne vydelí priemernými celkovými úročenými aktívami.

Čistá úroková marža sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:
Čistá úroková marža = čistý úrokový výnos: celkové úročené aktíva

Čistá úroková marža českých a slovenských bánk 
Banka Čistá úroková marža 
 1.p 2023 1.p 2023 - 1.p 2022
Česká spořitelna ČR a SR 1,9%  - 0,1%
Česká spořitelna 1,9% - 0,3%
Slovenská sporiteľňa 2,2% + 0,3%
ČSOB ČR a SR 1,2% - 0,1%
ČSOB ČR 1,2% - 0,2%
Hypoteční banka 1,0%  0,0%
ČSOB SR 1,7% + 0,1%
Raiffeisenbank ČR a SR 1,9% - 0,1%
Raiffeisenbank ČR 2,1% - 0,5%
Tatra banka SR 1,7% + 0,3%
Fio banka ČR a SR 3,2% + 1,0%
J&T BANKA ČR a SR 3,6% + 0,9%
UniCredit Bank ČR a SR 1,6% - 0,1%
Komerční banka ČR 1,8% - 0,2%
MONETA Money Bank ČR 1,9% - 0,7%
Air Bank (vrátan Zonky) ČR 3,0% - 0,4%
CREDITAS ČR 1,4% - 0,7%
Max banka ČR 1,7% - 1,3%
TRINITY BANK ČR 1,8% + 0,1%
Všeobecná úverová banka SR 2,2%  + 0,9%
Prima banka SR 1,0% + 0,2%
365.bank SR 2,9% + 0,2%
Privatbanka SR 2,5% + 1,1%

Spravodajstvo

Finparada.sk|Finparada.cz

Rebríček cestovného poistenia 2024, aké sú najlepšie ponuky?

Na Finparáde sme pred letom aktualizovali rebríček cestovného poistenia. V rebríčku nastali oproti roku 2023 zmeny, na prvé miesto sa posunulo poistenie Axa-assistance. Na druhom mieste je poistenie od poisťovne Uniqa a tretie miesto patrí poisťovni Union.  Rozhodujú...

24/06/2024 | Michal Mošnička | foto: Adobe Stock

Rebríček hypoték na slovenskom trhu v máji 2024

V novom rebríčku hypotekářských úverov obhájila prvé miesto Prima banka, na druhom mieste skončila Fio banka a tretie miesto patrí ČSOB. Z hľadiska poradie sa rebríček oproti roku 2023 nezmenil.

24/05/2024 | Michal Mošnička | foto: CENTURY21

Veľké banky, veľké zisky za rok 2023 a to ako v Česku, tak aj na Slovensku

Veľké banky-veľké zisky, to platí v Česku aj na Slovensku. Najväčší zisk na oboch trhoch vytvorila za rok 2023 Česká spořitelna a Slovenská sporiteľňa. Na oboch trhoch sa darilo aj ČSOB. Rozdiely v ziskovosti sú veľké, väčší pokles zisku vidíme v Česku.

15/05/2024 | Michal Mošnička

Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v červenci

Kdo nabízí nejvýhodnější sazby u spořicích účtů a termínovaných vkladů? I nadále banky pokračují ve snižování sazeb vkladových produktů. Pořadí žebříčku se změnilo. Více naleznete v našem článku...

17/07/2024 | Valerie Koubová | foto: Finparada

K cestovku připojištění zavazadel za pět korun na den

Po celém světě se při cestování každoročně ztratí, zpozdí nebo poškodí miliony zavazadel. Problémy na pražském letišti to potvrzují. KB Pojišťovna zaznamenala jen za první červencový týden desítky případů, kdy klienti uplatňují škodu kvůli zpožděným nebo ztraceným kufrům. Další pravděpodobně nahlásí pojistnou událost až po svém návratu z dovolené...

16/07/2024 | Michal Mošnička, zpráva KB Pojišťovny | foto: Pexels

Zlato a jeho červnová výkonnost

Cena zlata se meziměsíčně příliš nezměnila, v červnu ztratila 0,02 % a skončila na úrovni 2 371 USD. Klíčovými faktory byly ty makroekonomické; k největšímu meziměsíčnímu pohybu ceny zlata došlo po zveřejnění dat o mzdách mimo zemědělský sektor. Podle dat zveřejněných v červnu se také za květen nezměnily zlaté rezervy Čínské lidové banky, což bylo poprvé za 18 měsíců, kdy se nezvýšily...

16/07/2024 | Tomáš Smetana, zpráva Invesco

Zobraziť všetky články